Navigácia

Obsah

Žiadosť o vyšetrenie

Informovaný súhlas pre účely psychologickej/špeciálnopedagogickej diagnostiky, poradenstva, reedukácie a korekcie

082_INFORMOVANÝ SÚHLAS preCŠPP v LVS.pdf

Žiadosť o psychologickú, špeciálno-pedagogickú diagnostiku

082_Žiadosť o diagnostiku.pdf

Žiadosť o logopedickú starostlivosť

082_Žiadosť o logopedickú starostlivosť.pdf

Čestné prehlásenie a informovaný súhlas pre CŠPP v LVS

082_čestné prehlásenie,inf.súhlas.pdf

Stránka

  • 1