Navigácia

Obsah

Vážení klienti, riaditelia škôl, odborní a pedagogickí zamestnanci škôl,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1. januára 2023 dochádza k transformácii poradenského systému.

Súčasťou tohto procesu je aj zmena názvu zariadenia CŠPP na „Centrum poradenstva a prevencie (skratka CPP)“. 

CŠPP, Tešedíkova 3, Košice-Barca sa stáva Elokovaným pracoviskom CPP so sídlom na ulici Karpatská 8 Košice. 

Viac info na adrese   https://centrumke.sk/