Navigácia

Obsah

Kontakty

Liečebno-výchovné sanatórium

Riaditeľka:

Mgr. Dana Bednárová

Tešedíkova 3

040 17 Košice-Barca

Tel./fax.číslo: 055/685 5181, 055/685 5174 

služobný mobil: 0911 703 803

e-mail: sanatorium@lvsbarca.skriaditelka@lvsbarca.skzastupkyna@lvsbarca.sk

 

Sociálna pracovníčka

Dagmar Nováková - 0910 776 034 pre DC a LVS

Mgr. Dagmar Lukáčová- 0910 776 034 pre CŠPP a prípravný ročník 

 

Diagnostické centrum - záchytné oddelenie

Mgr. Dana Bednárová - 0911 703 803

Mgr. Branislav Broz-      0903 274 026 

 

Špeciálny pedagóg CŠPP: Mgr. Gabriela Belková

Kontakt: služobný mobil: 0911 629 926

pevná linka/sociálna pracovníčka055 6855181

email:  cspp@lvsbarca.sk

 

Prihlasovanie a odhlasovanie detí z obedov je možné len na týchto dvoch telefónnych číslach:

Vedúca ŠJ

Jozefína Nováková   -  0910 776 296

a v nevyhnutných prípadoch:

Sociálna pracovníčka

Dagmar Nováková - 0910 776 034

Mgr. Dagmar Lukáčová- 0910 776 034

 

Internát

Prízemie - 0940 749 818

1. poschodie - 0950 433 218

2. poschodie - 0950 402 952

Podnety

Pisomné podanie podnetu v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov spôsobom dostupným 24 hodín denne.

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Adresa: