Navigácia

Obsah

Dôležitý oznam

Oznamujeme Vám,

že v čase od 01.07.2024 do 25.08.2024

z dôvodu rekonštrukčných prác

nemôžeme prijímať deti do záchytného oddelenia DC.

Ďakujeme za porozumenie.

Mgr. Pavol Ondočko, riaditeľ

Kontakty

Liečebno-výchovné sanatórium

Riaditeľ:

Mgr. Pavol Ondočko

Tešedíkova 3

040 17 Košice-Barca

Tel. číslo: 055/685 5181

e-mail: sanatorium@lvsbarca.skriaditel@lvsbarca.skzastupkyna@lvsbarca.sk

 

Sociálna pracovníčka

Dagmar Nováková - 0910 776 034 pre DC a LVS

 

Diagnostické centrum - záchytné oddelenie

Mgr. Libuša Kristanová    -      0911 609 100 

 

V prípade záchytu v poobedňajších a nočných hodinách a cez víkend

volaľ tieto čísla:  0950 433218

                              0950 806292

 

Prihlasovanie a odhlasovanie detí z obedov je možné len na týchto dvoch telefónnych číslach:

Vedúca ŠJ

Jozefína Nováková   -  0944 787 725

a v nevyhnutných prípadoch:

 

Sociálna pracovníčka

Dagmar Nováková - 0910 776 034

 

Internát

1. poschodie - 0950 433 218

2. poschodie - 0950 806 292

Podnety

Pisomné podanie podnetu v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov spôsobom dostupným 24 hodín denne.

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Adresa:**
 
 
 

Poznámka:
1) * Povinné
2) ** Postačuje vyplniť len jeden z uvedených kontaktov