Navigácia

Obsah

Kontakty

Liečebno-výchovné sanatórium

Riaditeľka:

Mgr. Dana Bednárová

Tešedíkova 3

040 17 Košice-Barca

Tel./fax.číslo: 055/685 51 74

e-mail: sanatorium@ke.telecom.skriaditelka@lvsbarca.skzastupkyna@lvsbarca.sk

 

Diagnostické centrum - záchytné oddelenie

Mgr. Dana Bednárová - 0911 703 803

Mgr. Libuša Kristanová - 0905 241 144

 

 

Prihlasovanie a odhlasovanie detí z obedov je možné len na týchto dvoch telefónnych číslach:

Vedúca ŠJ

Jozefína Nováková   -  0910 776 296

 

a v nevyhnutných prípadoch:

Sociálna pracovníčka 

Dagmar Nováková - 0910 776 034

Mgr. Dagmar Lukáčová- 0910 776 034

 

 

Internát

Prízemie - 0940 749 818

1. poschodie - 0950 433 218

2. poschodie - 0950 402 952

Podnety

Pisomné podanie podnetu v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov spôsobom dostupným 24 hodín denne.

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Kontaktná adresa*:    
     
     
 
Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Na koľkých kolesách jazdí bežné auto 

Poznámka:
1)*Postačuje vyplniť len jeden z uvedených kontaktov