Navigácia

Obsah

Zoznam pedagogických zamestnancov ZŠ v šk. roku 2023/2024

 

 • Mgr. Dana Bednárová - riaditeľka LVS
 • Mgr. Veronika Jakabová - zástupkyňa riaditeľky

       Triedy LVS

 • Mgr. Katarína Raffáčová- triedna učiteľka -  prípravný ročník A
 • Mgr. Ivana Potocká - triedna učiteľka - prípravný ročník B 
 • Mgr. Marcela Knoteková - triedna učiteľka - prípravný ročník C
 • Mgr. Adriána Šateková Pastorová - triedna učiteľka - 1.A, pedagogický asistent: Mgr. Silvia Sajková
 • Mgr. Martina Saladiová - triedna učiteľka - 2.A, pedagogický asistent: Bc. Andrea Havlíčková
 • Ing. Karolína Šofranková - triedna učiteľka - 3. A, pedagogický asistent: Alena Fedorová
 • PaedDr. Iveta Ďulová - triedna učiteľka - 3.- 4.A, pedagogický asistent: Dana Juhászová 

 

       Triedy DC 

 • PhDr. Natália Chreneková, MBA - triedna učiteľka 5. - 6. DC 
 • Mgr. Monika Kosťová - triedna učiteľka 7.DC
 • RNDr. Ružena Winklerová - triedna učiteľka 8.DC
 • PaedDr. Bibiana Múdra, PhD. -triedna učiteľka 9.DC
 • Mgr. Ingrid Sándorová - učiteľka DC
 • Mgr. Ivan Repík - učiteľ DC
 • RNDr. Zuzana Nováková - učiteľka DC