Navigácia

Obsah

Vyvodenie hlások pre najmenších

P: stisni pery, schovaj zuby pí – pí (kuriatko), pa – pá., pssst!

B: bu –bu (strašíme), bé (ovečka), bum, bim – bam (zvon)

M: mňau, mé (koza), mú (krava), mňam (jedlo)

F: fúkaj ako vietor, podrž spodnú peru pri horných zuboch – fú, fúú fidly – fidly (husle), fijú (vietor), fú – fú

V: zošpúľ ústa, pritlač dolnú peru k zubom a hovor ua, uo, ue, ui

T: zasmej sa, mierne pootvor ústa, opri jazyk za horné zuby, zadrž dych, šeptom vypusť vzduch na dlaň ttttt (štart auta), tú – tú (trúbenie), tút (trúbka)

Ť: pritlač celý jazyk hore (k hornému podnebiu), koniec (hrot jazyka) jazyka schovaj dole (za dolné rezáky)a povedz ty, ty, ty,ťapi – ťap (tlieskanie)

D: zasmej sa, mierne pootvor ústa, opri jazyk za horné zuby, zadrž dych, šeptom vypusť vzduch na dlaň dddd (štart traktora)

Ď: pritlač silne jazyk hore (k hornému podnebiu) a koniec (hrot jazyka) schovaj dole a povedz dy , dy, dy

N: skús hovoriť nosom – nnn, na! (tu máš), na – na (spev)

Ň: pritlač silne jazyk hore (k hornému podnebiu) a koniec (hrot jazyka) schovaj dol a povedz ny, ny, ny

K: otvor ústa, zatlač koniec jazyka dole a dozadu - kotkodák, kikirikí, kvak, ku – kuk

G: otvor ústa, zatlač koniec jazyka dole a dozadu ga – ga (kačky), glo – glo (pitie vody)

J: zasmej sa, povedz -i a pridaj a – ia (ja), e – ie (je), o- io (jo), u – iu (ju), spievaj jé, jé,

H: dýchaj si na ruky, ako keď ti je zima; hú – hú (sova), haf – haf (psík), hop – hop (zajko)

Ch: dýchaj ako psík, keď veľa behal chchch, cha – cha, chi – chi, che – che (smiech)

L: otvor ústa, opri si jazyk hore za zuby a olizuj zuby smerom dole la – la (spev)

C: zasmej sa, schovaj jazyk dole za zuby a napodobni svrčka: c,c,c cin – cin (zvonček),

Č: našpúľ ústa, dotkni sa jazykom hore ( horného ďasna) a volaj šeptom mačku či – či – či ; čim – čim (vrabček)

S: zasmej sa, dotkni sa jazykom dolných zubov a syč ako had sss, pssst!

Š: našpúľ ústa, polož jazyk hore za zuby - ššš (vlak), šu – šu (šepkanie)

Z: zasmej sa, dotkni sa jazykom dolných zubov a bzuč ako mucha bzzz

Ž: našpúľ ústa, polož jazyk hore za zuby a bzuč ako čmeliak žžžžž

R: tram – ta – rá (trúbka), brum – brum, prsk, vrz, vrrr (pes), hrkú (holub), frng, trá, tré, brrr (zima),

Brúsime jazýček

Staré včely bzučia – bzzzzzzzzzz

Aj mladé sa učia – bzzzzzzzzzz

Had na slnci leží – ssssssssss

Mačka vôkol beží – tssssssss

Mama – húska syčí – ssssssssssss

Aj mladá sa cvičí – sssssssssssss

Psíček na ne vrčí – vŕŕŕŕŕ, vŕŕŕŕŕ

Auto cestou frčí – fŕŕŕŕŕŕ, fŕŕŕŕ