Navigácia

Obsah

Rozcvička pre jazyk a ústa

Cvičenia pre jazyk:

- mačka pije mlieko (v intervaloch vyplazovať jazyk, dvíhať ho k hornej pere, zahnúť špičku jazyka)

- mačka si oblizuje tvár (oblízať spodnú a hornú peru viackrát)

- slon dvíha chobot (jazyk zdvihnúť na hornú peru, snažiť sa dočiahnuť si na nos)

- cval koníka ( v pravidelných intervaloch prisať jazyk na tvrdé podnebie a vyklopiť ho)

- široko otvoriť ústa a špičkou jazyka sa ľahko dotknúť hryznej plochy každého zúbka (počítanie zúbkov)

- zatvoriť ústa a jazykom tlačiť v predsieni ústnej dutiny smerom dolu a hore (opička), podobne tlačiť jazykom do strán (loptička)

- jazyk s ľahkým tlakom krúži po zatvorených ústach pred zubami

- široko otvoriť ústa a pomaly jazykom krúžiť po vonkajšej strane zubov až k poslednému zubu. Pery sú počas cvičenia odtiahnuté od hornej čeľuste (pomalý vláčik, slimák)

- široko otvoriť ústa a špičkou jazyka ukazovať smery: hore smerom k nosu (dolná čeľusť nesmie pomáhať), vodorovne smerom k ušiam a dolu smerom k brade špičkou jazyka na kožu

- špičkou jazyka sa jednotlivo dotýkať striedavo horných a dolných zúbkov (počítanie zúbkov)

- široko otvoriť ústa a jazyk vysunúť hore smerom k nosu, predstav si jazyk ako obrovský štetec, ktorým vo veľkej miestnosti maľuješ zhora dolu a späť

- použijeme opäť predstavu obrovského štetca, ale teraz maľujeme zľava doprava a späť

- rovno a pomaly vysúvame jazyk dopredu a späť do ústnej dutiny, pričom špička jazyka nesmie ukazovať smerom dozadu (slimák lezie do domčeka a z domčeka)

- čistenie zúbkov (prechádzať špičkou jazyka po vonkajšej a vnútornej strane horných a dolných zubov)

- rulička (zodvihnúť bočné okraje jazyka)

 

 

Cvičenia pre ústa:

- pretiahnuť spodnú peru cez hornú peru

- pretiahnuť hornú peru cez spodnú peru

- skryť obe pery súčasne

- nadýchnuť sa a vyduť líca

- našpúliť pery (bozk)

- natiahnuť pravý kútik úst smerom k uchu

- natiahnuť ľavý kútik úst smerom k uchu

- natiahnuť súčasne oba kútiky úst smerom k ušiam (úsmev)

- našpúlené ústa striedať s úsmevom