Navigácia

Obsah

Projekty

Názov projektu: "Čary mary, už sa nám to darí"

ING Šanca pre deti MŠ, ZŠ a CŠPP s cieľom podporiť a zvýšiť kvalitu vzdelávania integrovaných žiakov v prostredí bežnej školy.

Trvanie projektu: 10.2013 - 11.2014

Poukázaná suma: 2689 EUR, na nákup didaktických hier, tlačiarne, laminovačky.