Navigácia

Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa Liečebno-výchovné sanatórium je verejným obstarávateľom podľa § 6 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy zákona č. 25/2006 Z. z..

Liečebno-výchovné sanatórium má vypracovanú smernicu o verejnom obstarávaní, ktorou účelom je efektívny postup pri zadávaní zákaziek.

 

Verejný obstarávateľ: Liečebno-výchovné sanatórium
Sídlo: Tešedíkova 3, 040 17 Košice - Barca
IČO: 17150922
DIČ: 2021200126
Štatutárny zástupca: Mgr. Dana Bednárová, riaditeľka
E-mail: sanatorium@lvsbarca.sk
Telefón: 055/6855181

 

Profil verejného obstarávateľa LVS.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 209.71 kB