Navigácia

Obsah

Základy farbenia a batikovania

Úlohou pri vytváraní základov farbenia a batikovania v tvorivej dielni je:
▪ oboznámiť deti so základnými zásadami spojenými s tvorivým procesom farbenia a batikovania
▪ chápať význam a zmysel batikovania v bežnom živote
▪ oboznámiť deti s technikami a technologickými postupmi, ktoré je dôležité dodržiavať farbení a batikovaní
▪ rozvíjať u detí zmysel pre praktickosť
▪ rozvíjať u detí estetické cítenie a vkus
▪ oboznámiť deti s elementárnymi požiadavkami na dodržiavanie bezpečnosti pri práci v súvislosti s používaním chemických prostriedkov a pri varení textílií

Dievčatá (sprava) Klaudia a Barborka s vychovávateľkou Martinkou (v pozadí) pri finalizovaní (varení) batikovanej tkaniny.
Dievčatá (sprava) Klaudia a Barborka s vychovávateľkou Martinkou (v pozadí) pri finalizovaní (varení) batikovanej tkaniny.

Deti sa majú naučiť:
▪ rozpoznávať kvalitu a vhodnosť textílií na batikovanie
▪ základným technologickým postupom pri farbení textílií a batikovaní
▪ správne používať nástroje a pomôcky
▪ rozlišovať vhodnosť výberu tém na ich tvorivé spracovanie
▪ základným poznatkom z histórie tohto remesla

Batikovanie nie je nič ťažké a môže ju robiť naozaj každý. Batikovanie je starobylá remeselná technika využívaná pri zdobení a farbení rôznych predmetov, najmä textílií. Pomocou batiky zdobili látky rôzne národy už pred viac ako 2000 rokmi a dnes toto umenie opäť prekvitá. Podstata batiky leží v prekrývaní miest, ktoré majú zachovať svoju pôvodnú farbu.

Ostatný nezakrytý povrch predmetu sa potom zafarbí a po zaschnutí sa krycí materiál opatrne odstráni. Výsledkom sú potom zaujímavo zafarbené ornamenty, ktoré zachovávajú obrys pôvodného vzoru. Technika batikovania sa hojne využíva nielen pri bežnej výtvarnej tvorbe, ale najmä pri ľudovej umeleckej tvorivosti. Veľkou výhodou batiky je aj to, že sa s ňou dá ľahko pracovať aj v bežnom domácom prostredí.

Dievčatá Maťka a Jenka z výchovnej skupiny tety Martinky vytvárajú farebné ornamenty. Po zaschnutí krycí materiál opatrne odstránia.
Dievčatá Maťka a Jenka z výchovnej skupiny tety Martinky vytvárajú farebné ornamenty. Po zaschnutí krycí materiál opatrne odstránia.

Na zhotovenie batiky potrebujeme nasledujúce pomôcky:
- Vhodná je taká nádoba, kde látka môže voľne plávať a dokonale sa zafarbiť (široké nádoby zo skla, smaltu alebo nerezové nádoby).
- Na batikovanie je nevyhnutné zvoliť si správne farby.
- Kuchynská soľ a ocot – aktivujú a fixujú farbivo a tým stabilizujú farbu.
- Najlepšie je batikovať tkaniny rastlinného pôvodu (materiály zo syntetických lákien, napr. polyester, sa nezafarbia vôbec, alebo zle.
- Klbko vlny na viazanie uzlov.
- Nožnice

Hotová kolekcia batikovaných textílií z dielne výchovnej skupiny tety Martinky.
Hotová kolekcia batikovaných textílií z dielne výchovnej skupiny tety Martinky.