Navigácia

Obsah

V krajine remesiel

Remeselná dielňa v Liečebno-výchovnom sanatóriu v Košiciach-Barci počas ostatných mesiacov úzkou spoluprácou s tými, čo sa venujú tradičným remeslám a podujatiam organizovanými pre deti, pomáha udržiavať pri živote zabúdané zručnosti. Uvádza deti do tajov práce s drôtom, hlinou, prútím, textilom. Dáva podnety zaujímať sa o paličkovanú čipku, maľbu na sklo, umelecké rezbárstvo, drotárstvo, batikovanie.

Tieto aktivity sledujú napĺňanie projektu Operačný program vzdelávanie patrenie 3.2, zameraného na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, ktorý nesie názov „…Nech všetko plynie dobrovoľne, nech sa nič nedeje násilne…“ J. A. Komenský.

Strategickým cieľom projektu je:
▪ Zefektívniť komplexnú starostlivosť o osoby so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vytvoriť nové edukačné a motivačné prostredie v ďalšom vzdelávaní.

Osobitné ciele projektu predstavujú tvorbu a rozvíjanie:
▪ Školských, výchovných a kolektívnych programov uľahčujúcich komunikáciu, ďalšie vzdelávanie a terapiu osôb so zdravotným znevýhodnením.
▪ Manuálnych zručnosti prostredníctvom ľudových remesiel v činnostnej terapii.

Projekt pozostáva z dvoch hlavných aktivít - Aktivity 1.1 Korektívne učenie s radosťou a Aktivity 2.1 Zručnosti liečia.

Aktivita 1.1 Korektívne učenie je určená pre kategóriu mladšieho a stredného školského veku - žiakov primárneho vzdelávania a žiakov 5. a 6. ročníka, teda v období najvhodnejšom na korekciu a pestovanie pozitívneho vzťahu k vzdelávaniu ku škole vôbec. Táto aktivita sa realizuje počas vyučovania.

Počas Aktivity 2.1 Zručnosti liečia sa 10 až 15 ročné deti učia v popoludňajších hodinách vo výchove mimo vyučovania týmto remeselným zručnostiam:

Remeselné zručnosti klienti (deti) sanatória nadobúdajú pod vedením skúsených vychovávateľov, ktorí boli pre jednotlivé remeslá vyškolení ešte počas prázdnin. Základným grifom sa podúčali pod vedením skúsených remeselníkov.