Navigácia

Obsah

Úsek odborných činností LVS a DC

Úsek odborných činností pozostáva z diagnosticko–terapeutického a sociálno­zdravotného úseku.

Diagnosticko­terapeutický úsek tvoria psychológovia, špeciálni pedagógovia a liečebný pedagóg.  V koordinácii  so  školou  a výchovou  zabezpečujú  odbornú psychologickú, špeciálno­pedagogickú  a liečebno­pedagogickú  starostlivosť  o deti  a to  individuálnou alebo skupinovou formou.

Cieľom diagnosticko-terapeutického úseku je okrem iného realizovať aktivity a projekty, ktoré nielen skvalitnia vzdelávanie žiakov s výchovno-vzdelávacimi potrebami, ale im aj zároveň pomôžu nájsť stratenú sebadôveru a sebaistotu.

 

Personálne obsadenie v školskom roku 2022/2023

 

Vedúca útvaru:

• Mgr. Silvia Illés, psychologička

 

Odborní zamestanci:

  • PaedDr. Hana Betinová, špeciálna pedagogička
  • Mgr. Dajana Gajdziková, liečebná pedagogička
  • Mgr. Alica Kopernická, psychologička
  • PhDr. Marek Linha, psychológ
  • Mgr. Mária Olhová, logopéd
  • Mgr. Iveta Verebová, psychologička
  • Mgr. Lenka Zeleňáková, psychologička
  • Mgr. Pavol Ondočko, špeciálny pedagóg

 

• Viktória Zlacká, zdravotná sestra

• Dagmar Nováková, sociálna pracovníčka 

 

 

Aktuálne aktivity prebiehajúce v školskom roku 2022/2023

Aktuálne infomácie  a spracované prednášky najdete na: http://adhd-rodinne-poradenstvo.webnode.sk/