Navigácia

Obsah

Úsek odborných činností LVS a DC

Úsek odborných činností pozostáva z diagnosticko–terapeutického a sociálno­zdravotného úseku.

Diagnosticko­terapeutický úsek tvoria psychológovia, špeciálni pedagógovia a liečebný pedagóg.  V koordinácii  so  školou  a výchovou  zabezpečujú  odbornú psychologickú, špeciálno­pedagogickú  a liečebno­pedagogickú  starostlivosť  o deti  a to  individuálnou alebo skupinovou formou.

Cieľom diagnosticko-terapeutického úseku je okrem iného realizovať aktivity a projekty, ktoré nielen skvalitnia vzdelávanie žiakov s výchovno-vzdelávacimi potrebami, ale im aj zároveň pomôžu nájsť stratenú sebadôveru a sebaistotu.

 

Personálne obsadenie v školskom roku 2020/2021

 

Vedúca útvaru:

• Mgr. Silvia Illés, psychologička

 

Odborní zamestanci:

• PaedDr. Hana Betinová, špeciálna pedagogička

• Mgr. Dajana Gajdziková, liečebná pedagogička

• Mgr. Alica Kopernická, psychologička

• PhDr. Martina Lacková, špeciálna pedagogička

• PhDr. Marek Linha, psychológ

• Mgr. Mária Olhová, logopéd

• Mgr. Iveta Verebová, psychologička

• Mgr. Lenka Zeleňáková, psychologička

 

• Viktória Zlacká, zdravotná sestra

• Dagmar Nováková, sociálna pracovníčka 

 

 

Aktuálne aktivity prebiehajúce v školskom roku 2019/2020

Aktuálne infomácie  a spracované prednášky najdete na: http://adhd-rodinne-poradenstvo.webnode.sk/