Navigácia

Obsah

Dychové a hlasové cvičenia

Cvičenia zamerané na dychovú techniku

Prevencia dychovej arytmie, reči pri vdychu, kolízie medzi dýchaním a rečou.

Cieľom je prehĺbenie dýchania a zvládnutie fyziologicky správneho vdychu a výdychu pri reči tj. predĺženie fázy výdychu a jeho správneho riadenia. Z hľadiska typu dýchania, snažíme sa o rebrovo-bránicové dýchanie.

Dýchacie cvičenia sú súčasťou logopedických cvičení po odstránení nosnej mandle /zabrániť recidíve nosnej mandle/, vrátiť ústne dýchanie späť na nosné. Sú aj súčasťou terapie zajakavosti, palatolalie, DMO, breptavosti.

Hlavné zásady dychových cvičení

Cvičenie v dobre vyvetranej bezprašnej miestnosti, otvorené okno.

Vhodný koberec, deka, pri cvičení poležiačky.

Hrová motivácia cvičení v kombinácii s cvičením fonačným, artikulačným – ako súčasť celku. Možnosť skupinového, alebo individuálneho cvičenia.

Intenzívne cvičenie striedať s prestávkami na vydýchanie, cieľom je náplň cvičení a spôsob ich vykonávania na terapii prispôsobiť individuálnym možnostiam dieťaťa.

Pri dychových cvičeniach v kľude nacvičujeme dýchanie nosom.

Podmienky realizácie dychových cvičení

Prejavy nesprávnej dychovej techniky sú badateľné v ich hovorenom a speváckom výkone, majú vplyv na vytváranie telesnej konštitúcie /držanie tela, vývin hrudníka/ a celkový zdravotný stav.

Symptómy nesprávneho dýchania sa vo zvýšenej miere vyskytujú medzi deťmi s mentálnym postihom /kombinácie s nosnou mandľou, rozštepové vady, zajakavosť.../ sú nasledujúce cvičenia zamerané najprv na nácvik správneho nádychu a výdychu, na osvojenie si rečového dýchania s s ním spätej dychovej ekonómie.

Pred nácvikom ej dobré viesť deti k uvedomeniu si techniky dýchania, kombinovaný rebrovo-bránicový dych a dýchanie nosom.

Ďalej nacvičujeme hlboký nádych spojený so správnym držaním tela v polohe poležiačky, posediačky a v stoji.

Nácvik výdychu, ktorý postupne prehlbujeme a predlžujeme, učíme deti cieľavedome ovládať výdychový prúd /hra slalom, fúkanie a pod/ v kombinácii s hlasovými cvičeniami /fonácia rôznych zvukov, spevných slabík../ a vytvárame predstupeň k nácviku rečového dýchania.

Po zvládnutí správneho rečového dýchania je dôležité naučiť nielen sa dobre nadychovať a vydychovať, ale osvojiť si fázu dychovej pauzy /skľudnenie/, naučiť sa šetriť s dychom a precvičiť dychovú výdrž.

Dychové cvičenia možno vykonávať v kombinácii s pohybovými aktivitami /aj celého tela, napr. chôdza s pohybom častí tela – krúženie rukami, preťahovanie sa../, alebo v uvoľnenom postoji v kľude.

Motivácia dychových cvičení

Logopéd navodzuje rozprávaním určitú situáciu, za ktorej si sediace deti uvedomujú proces dýchania:

Predstavte si, že ideme po rozkvitnutej lúke. To vonia! Teraz prichádzame od kvetinky ku kvetinke a vždy si privoniame /nádych/

V zime staviame snehuliaka a je nám zima na ruky. Skúste si ruky zohriať svojím dychom! /dýchanie do dlaní/

Sme ospalí a zívame. Skúsime poriadne zívnuť a povedzte čo sa deje s dychom - uvedomovanie si nádychu a výdychu

Logopéd zdôrazní prečo musíme správne ovládať dýchanie a aké sú dôsledky nesprávneho dýchania /aj pomocou hry s maňuškami/.

Ako a kam sa nadychovať

Najmohutnejší nádych je v dolnej časti pľúc s využitím spodnej časti hrudníka, kde sa roztiahnú voľné rebrá a medzirebrovými svalmi udrží také množstvo vzduchu, ktoré potrebujeme k výraznej reči a spevu.

Najprv sa doporučuje dýchacie cvičenie v sede s chrbátom opretým o operadlo, nohami na podložke a s kolenami pri sebe. Motiváciou môže byť rozprávanie o mori, morskom brehu, ktorý je plný piesku – posadíme sa do piesku aby náš odtlačok v ňom bol čo najhlbší. Ruku položíme zľahka na žalúdok a v tej chvíli pociťujeme napätie v svaloch. To je miesto dychovej opory.

Cvičenie: Nadýchneme sa tak, aby sme cítili, že nás dych vtláča do sedadla stoličky a súčasne aj nepatrne odstrkuje. Sledujeme, kam sa nadychujeme, voľne vydychujeme. Nadychujeme nosom, chvíľu zostaneme v kľude, kým zas vydýchneme. Pri opakovanom cvičení ľahko bzučíme, tvorený zvuk má ísť plynule, bez chvenia.

Ďalšie cvičenia doporučujeme cvičiť poležiačky, v stoji.

Nádych kontrolujeme voľne položenou rukou v miestach, kde je bránica /deti hľadajú miesto, kde sa im telo nafúkne/.

Cvičenia nádychu a výdychu – hráme sa s dychom

- Ráno vstaneme, otvoríme okno a zhlboka sa nadýchneme nosom, až cítime vôňu prebúdzajúceho sa dňa

- Logopéd otvára okno, predvedie nádych k prúdiacemu vzduchu. Hovorí ku deťom pomaličky, kľudným hlasom, relaxačná hudba.

- Deti, čo cítite, keď ste v meste, na dedine, na lúke, v lese...

- Deti sa nadychujú nosom, zatvoria oči, zadržia dych a vydýchnu. Odpovedajú na otázky. Logopéd ešte upozorní, aby si pred cvičením vždy vyčistili nos.

- Slnko vystrčilo svoje prvé lúče. Zatvoríme oči a nastavíme mu tvár. Hreje sa, je to príjemné. Pokúsme sa každý predstaviť si niečo príjemné.

- Logopéd predvádza a deti opakujú. Všetci pravidelne a voľne dýchajú. Rozprávajú o svojich príjemných zážitkoch.

- Na tvári naraz cítime jemné pohladenie. To je vietor. Kútikom oka pozorujeme, ako sa hrá s prádlom sušiacim sa na šnúre.

- Fúkame ako vánok. Deti súvisle a zhlboka sa nadychujú nosom, súvisle a pomaly vydychujú s artikuláciou F, alebo Š.

- Vietor je zvedavý. Otvoreným oknom vkĺzne do izby. Chcel by pozdraviť „Dobré ráno“ alebo „Ahoj“, ale nevie rozprávať a preto počujeme len fííííííííí, fúúúúúúúú. Pritom sa chvejú listy otvorenej knihy.

- Napodobňujeme vietor. Deti sa krátko nadychnú a dlho vydychujú s artikuláciou fíííííí, fúúúú na pásiky hodvábneho papiera, alebo do listov knihy.

- Vystraší mačku, ktorá spokojne driemala v kútiku. Mačka sa zľakne, vyskočí, naježí sa jej chrbát.

- Deti sa naježia a nahrbia chrbát. Dlho sa nadýchnu a krátko vydychujú s artikuláciou fu, fi

- Ako sa uspokojí mačka? Skúsime riekankou:

- Neľakaj nám vetríčku, našu malú mačičku.

- Mačička sa ukľudní, a potom nám zavrní.

- Deti sa pomaly nadýchnu a spomalene vydychujú pri tichom opakovaní riekanky. Logopéd ju rozdelí na časti. Deti vrnia ako mačka – pomalý nádych a výdych.

- Mačička sa ukľudnila, je spokojná a vietor sa s ňou hrá.

- Hráme sa s vetrom.

- Deti sa pomaly nadýchnu a prerušovane vydychujú s artikuláciou ťu, ťu, ťu.

- Potom sa pomaly nadýchnu a rýchlo vydýchnu s artikuláciou fííííííí.

- Fúkame do papierových loptičiek. Deti sa rýchlo nadýchnu a prerušovane vydychujú s artikuláciou fo, fo.

- Vietor skončil svoju hru a vyletel zas otvoreným oknom von. Zatočil sa v košíku, kde boli jablká a slivky, privoňal si, aby zistil čo viac vonia.

- Čo viac vonia?

- Deti sa prerušovane nadychujú /privoňajú k jablku a k slivke/ a prerušovane vydychujú. Pri výdychu artikulujú pri jablku áááááá, pri slivke éééééé.

- Vietor sa s nami lúči, odletel ku inému domu, kde sa tiež niekto prebúdza. Zlostí pritom vrabčiaka, ktorý nás letí tiež pozdraviť do nového dňa.

- Šumíme ako krídla vtáčika. Deti sa dlho nadychujú, prerušovane vydychujú s artikuláciou š, š, š a mávajú rukami ako krídlami.

Dychové hry

- Odtlač mi ruku. Správny nádych.

- Deti stoja, alebo ležia. Zhlboka sa nadychujú. Logopéd prikladá ruku na hruď, brucho, pod kľúčnu kosť – dieťa sa má sústrediť na dýchanie do týchto partií, aby mu odtlačilo ruku.

- Slalom. Predĺžený výdych, dychová výdrž.

- Stolnotenisová loptička, papierové loptičky, kocky

- Z drevených kociek postavíme bránky, deti pomocou výdychového prúdu posúvajú loptičky pomedzi bránky.

- Rad slov. Nácvik rečového dýchania, precvičenie dychovej výdrže. Deti k sebe pridávajú podstatné mená /názvy osôb, zvierat, vecí/ napr. v miestnosti, na lúke.

V lese. Kŕmidlo. Kŕmidlo a jeleň. Kŕmidlo, jeleň a laň. Kŕmidlo, jeleň, laň, horár......

- Doplň vetu. Nácvik rečového dýchania, precvičenie dychovej výdrže.

Logopéd vymyslí jednoduchú vetu. Deti majú doplniť vetu slovom. Motivačne možno použiť aj obrázok.

Adam hrá. Adam hrá na gitare. Adam hrá na gitaru v skupine.

- Štafeta. Cvičenie na dychovú ekonómiu.

Deti sa posadia do kruhu a s logopédom urobia najprv krátke dychové cvičenie. Jedno dieťa začne hovoriť riekanku. Keď cíti, že mu nebude stačiť dych, dotkne sa suseda vpravo a ten pokračuje v riekanke v rovnakom rytme /deti môžu rytmus aj vytliekávať/. Vystriedajú sa všetci žiaci.