Navigácia

Obsah

Kontakty CŠPP

Kontakt: služobný mobil: 0911 629 926

pevná linka/sociálna pracovníčka: 055 6855181

email:  cspp@lvsbarca.sk

 

Špeciálny pedagóg,vedúca poradne: Mgr. Gabriela Belková 

Špeciálny pedagóg: PhDr. Martina Lacková

Psychologička: PhDr. Katarína Žitvová Panigajová 

Logopéd: Mgr. Dagmar Vagaská /0907 638 762/

Sociálny pracovník: Mgr. Dagmar Lukáčová