1 Všetky Stránka: 1 z 1
Zmenené Názov a anotácia
26.09.2018 príspevok na ihiskovú zostavu.pdf
príspevok nadácie na ihriskovú zostavu - finančný
Suma : 1700 €
25.09.2018 zmluva o poskytovaní verejných služieb.pdf
zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet
Suma : 389 €
07.09.2018 zmluva o prevádzke web sídla.pdf
zmluva o prevádzke web sídla
Suma : 180 €
07.09.2018 zmluva o vytvorení web sídla.pdf
zmluva o vytvorení web sídla
Suma : 895 €
10.08.2018 zmluva - OOU ZO.pdf
zmluva o poskytnutí služieb - zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov
Suma : 348 €
13.07.2018 zmluva o poskytovaní služieb IKT.pdf
zmluva o poskytovaní služieb IKT
Suma : 258,91 €
09.07.2018 darovacia zmluva - peniaze ihrisko.pdf
darovacia zmluva
Suma : 200 €
06.07.2018 Darovacia zml - peňažný dar na ihriskovú zostavu.pdf
darovacia zml - peniaze na ihrisko
Suma : 100 €
28.06.2018 darovacia zmluva.pdf
darovacia zmluva - peňažný dar
Suma : 100 €
13.06.2018 darovacia zmluva - bublinkový valec.pdf
darovacia zmluva - bublinkový valec
Suma : 0 €
13.06.2018 darovacia zmluva - hojdacia skrýša.pdf
darovacia zmluva - hojdacia skrýša
Suma : 0 €
08.06.2018 darovacia zmluva - záťažová prikrývka.pdf
darovacia zmluva - záťažová prikrývka
Suma : 0 €
06.06.2018 darovacia zmluva - peňažný dar.pdf
darovacia zmluva
Suma : 300 €
25.05.2018 darovacia zmluva.pdf
darovacia zmluva - peňažný dar
Suma : 200 €
10.05.2018 darovacia zmluva - peňažný dar.pdf
darovacia zmluva - peňažný dar
Suma : 200 €
17.04.2018 zmluva o dielo vstupný audit OOU.pdf
zmluva o dielo - vstupný audit - ochrana osobných údajov
Suma : 300 €
20.02.2018 Dodatok tonery - ABANDON.pdf
dodatok ku zmluve - tonery
Suma : 3370,8 €
18.12.2017 Kolektívna zmluva 2018 LVS.pdf
kolektívna zmluva
Suma : 0 €