Obsah

Výchova mimo vyučovania

 

Podujatia:

Školská športová liga ZŠ v stolnom tenise

Tento rok sme sa prvý krát zapojili do športovej ligy v stolnom tenise. Organizátorom boli, O.Z. „Zober loptu, nie drogy“a ŠK Šport pre všetkých, ZŠ Bruselská 18, VsSTZ Košice. Naši chlapci zabojovali vo všetkých piatich kolách a nečakane skončili na krásnom štvrtom mieste. Tento výsledok je najlepší spomedzi všetkých umiestnení za posledné roky. Blahoželáme chlapcom a prajeme im ešte dalšie takéto úspechy v športových súťažiach pod záštitou OZ „Zober loptu, nie drogy“.