Navigácia

Obsah

Výchova mimo vyučovania

 

Podujatia:

Personálne obsadenie - výchova

 

Vedúci výchovy:

 • Mgr. Libuša Kristanová 

Vychovávatelia:

 • Mgr. Martina Bačová
 • Mgr. Bronislav Broz
 • PhDr. Adriana Cinkeová
 • Mgr. Elena Derianová
 • Alojz Fedor
 • Mgr. Ingrid Hricová
 • Bc.Viera Kačmaryová
 • Mgr. Ivana Littvayová
 • Mgr. Peter Mižák
 • PhDr. Margita Nagyová
 • Mgr. Matej Ruščák
 • Ing. Jozefína Semančíková
 • Bc. Helena Szepesiová
 • PhDr. Lýdia Šaková
 • Mgr. Matúš Tkáč
 • Mgr. Slávka Timková
 • PaedDr.Viliam Wintner

 

Pomocné vychovávateľky:

 • Edita Dikanová
 • Mgr. Daniela Kožejová
 • Iveta Mianovská
 • Anna Pačutová
 • Eva Suchá
 • Mária Šabíková
 • Magda Šoltésová
 • Oľga Ujjobagyová