Obsah

Výchova mimo vyučovania

 

Podujatia:

Židovské pamiatky v Košiciach

Židovské pamiatky v Košiciach

Dňa 20.11.2019 sme navštívili Ortodoxnú židovskú synagógu a Galériu Ľudovíta Felda na Puškinovej ulici v Košiciach. Oboznámili sme sa s dejinami židovskej komunity v Košiciach, náboženskými tradíciami a kultúrou. Vypočuli sme si prednášku od PhDr. Jany Teššerovej a Mgr. Jakuba Ackermana.