Obsah

Výchova mimo vyučovania

 

Podujatia:

VZDELÁVANIE V OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV

Prednáška a premietanie filmu

Dňa 20.2.2020 sme si vrámci vzdelávania v oblasti ľudských práv vypočuli prednášku Mgr. Jakuba Ackermana a pozreli si film Pianista, ktorého dej sa viaže k tragickým udalostiam holokaustu počas Druhej svetovej vojny (1939-1945).