Obsah

Výchova mimo vyučovania

 

Podujatia:

Vianočný večierok 2014

Pod vedením pedagógov si pre nás deti z LVS pripravili vianočný večierok obohatený krásnou scénkou.