Obsah

Výchova mimo vyučovania

 

Podujatia:

Prípravný ročník

V prípravnom ročníku je hlavnou prioritou rozvíjanie reči, jemnej motoriky, pamäti a pozornosti. Edukačné aktivity zahŕňajú prácu s prírodnými materiálmi, využívanie rôznych výtvarných techník, prácu s hlinou v keramickej dielni, každodenné vychádzky do parku a s tým spojené kŕmenie kačiek, labutí. Tiež je to spolupráca so strednou veterinárnou školou, kam chodíme k poníkom, ovečkám, kozičkám. Dôležitá je aj spolupráca a rozvíjanie vzťahov s rodičmi formou spoločných tvorivých dielní a iných príležitostných akcií.