Obsah

Výchova mimo vyučovania

 

Podujatia:

Návšteva leteckého múzea a výstavy Lega

V mesiaci október IV. a VII. výchovná skupina navštívila letecké múzeum a tiež výstavu lega. Naše deti z LVS si odniesli krásne zážitky a veľa nových poznatkov.