Obsah

Výchova mimo vyučovania

 

Podujatia:

Literárno dramatická súťaž

Už roky mesiac marec spájame nie len s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starších. Pri príležitosti mesiaca knihy sa 12.3.2015 uskutočnila literárno-dramatická súťaž. Do súťaže sa zapojilo 31 detí z LVS a DC. Každé dieťa dostalo diplom za krásny poetický prejav. Porota zložená z pedagogických zamestnancov a z radov detí zariadenia udelila ešte špeciálne ceny za výber poézie a prózy od známych autorov. Deti boli ocenené knihou a sladkosťou.