Navigácia

Obsah

Základy tkania

Úlohou pri vytváraní základov tkania v tvorivej dielni je:
▪ oboznámiť deti so zložením tkáčskeho stavu
▪ oboznámiť deti so základnými poznatkami o tkaní
▪ oboznámiť deti so základnými zásadami, ktoré treba dodržiavať pri tkaní na tkáčskom stave
▪ vypestovať základné zručnosti u detí z oblasti techniky tkania na tkáčskom stave
▪ naučiť deti chápať význam a zmysel tkania v bežnom živote dnes
▪ rozvíjať u detí zmysel pre praktickosť
▪ rozvíjať u detí estetické cítenie a vkus
▪ oboznámiť deti s požiadavkami na dodržiavanie bezpečnosti pri práci

Deti sa majú naučiť:
▪ techniku základných väzieb
▪ rozpoznávať kvalitu a vhodnosť textilných materiálov na tkanie
▪ využívať odpadový textilný materiál
▪ základným tkáčskym technologickým postupom
▪ správne používať tkáčske nástroje a pomôcky
▪ rozlišovať vhodnosť výberu tém na ich tvorivé spracovanie
▪ základným poznatkom z histórie tohto remesla

Deti košického sanatória oživili aj tradície starých materí, ktoré dlhé jesenné, a najmä zimné večery trávili pri krosnách. Tkaním na nich dokázali z nití a na pásiky nastrihaných ináč už nepoužiteľných handier vyrábať koberce, obrusy a prestierania, ktoré sú dodnes vzácnosťou v mnohých moderných domácnostiach.

Siedmak Jakub
Tkanie je jeden z najstarších spôsobov zhotovovania textilu. Siedmak Jakub zhotovuje tkaninu pravouhlým krížením dvoch sústav nití.


Ukážka tkáčskeho využitia odpadovej textílie

Zo všetkých spôsobov tkania je najviac rozšírené tkanie na horizontálnych krosnách, na ktorých sa vo vidieckom prostredí zhotovujú niektoré druhy tkanín dodnes. Začína šliapnutím na podnož spojenú s niteľnicou, ktorá klesne. Súčasne sa druhá niteľnica zdvihne, čím vznikne medzi niťami osnovy vodorovná ziva. Cez ňu tkáčka prevlečie pomocou člnka alebo paličky útok, brdom uloženým v bidle ho prirazí už k utkanej tkanine a súčasne šliapne na druhú podnož, pričom sa tento postup opakuje.

Ďalšie úkony pri tkaní závisia od väzby budúcej tkaniny alebo spôsobu jej zdobenia. Pri tkaní ľanových a konopných tkanín sa musela osnova, aby sa nedrala a netrhala, natierať odmáskou (šlichta, trilo – škrob z múky, z rozvarených zemiakov) alebo lojom a podobne.