Navigácia

Obsah

Základy košikárstva

Úlohou pri vytváraní základov košikárstva v tvorivej dielni je:
▪ oboznámiť deti so základnými poznatkami o košikárstve a práci s prútím
▪ oboznámiť deti so základnými zásadami, ktoré treba dodržiavať pri práci s prútím
▪ vypestovať základné zručnosti u detí z oblasti techniky košikárstva
▪ naučiť deti chápať význam a zmysel košikárstva v bežnom živote dnes
▪ rozvíjať u detí zmysel pre praktickosť
▪ rozvíjať u detí estetické cítenie a vkus
▪ oboznámiť deti s požiadavkami na dodržiavanie bezpečnosti pri práci

Deti sa majú naučiť:
▪ techniku základných väzieb z prútia
▪ rozpoznávať kvalitu a vhodnosť materiálov
▪ základným košikárskym technologickým postupom
▪ správne používať nástroje a pomôcky
▪ základným poznatkom z histórie tohto remesla

Košikárstvo sa vyvinulo z využívania rôznych prírodných pletív, z ktorých sa pletením zhotovovali predmety pre vlastnú potrebu. V priebehu storočí sa stalo domácou výrobou a ojedinele sa rozvinulo i do remesla (cech košikárov vznikol v 17. storočí v Pukanci). Najväčší rozmach zaznamenalo košikárstvo na prelome 19. a 20. storočia. Košikárstvo ako vedľajšie zamestnanie bolo veľkou finančnou pomocou.

Odbyt výrobkov sa zabezpečoval odpredajom na trhoch, jarmokoch, podomovými obchodníkmi a prostredníctvom priekupníkov. Na Slovensku bolo najrozšírenejšie košikárstvo spracovávajúce vŕbové prútie.

Podľa jeho druhu sa delí na výrobu z nešľachteného (nelúpaného) a šľachteného (vareného, lúpaného alebo štiepaného) prútia. Rezalo sa vždy vo vegetačnom období, keď obsahovalo dostatok miazgy a ľahko sa lúpalo. Prútie sa získavalo v dvoch farebných odtieňoch: biele a po varení hnedasté.

Pri pletení sa prút korienka viedol horizontálnym smerom a špirálovito sa okrúcal tenkým korienkovým lubom, ktorý sa zachytával o predchádzajúci rad.
Okrem prútia, lubov a korienkov sa na výrobu košov používala v menšej miere aj slama (slamienkarstvo) a kukuričné šúpolie.

práca s košikárskym prútím práca s košikárskym prútím
Siedmaci Riško a Braňo sa prípravujú na prácu s košikárskym prútím formou aplikácie petigu.
vychovávateľka teta Danka Jarné inšpirácie.
Vďačným a trpezlivým pomocníkom je pre adeptov košikárstva vychovávateľka teta Danka. Jarné inšpirácie.Šľachtené druhy vŕb (ľudovo nazývané amerikana, viminálka, konopina) sa používali na výrobu košov na bielizeň, nákupných košov, nábytku, podnosov, košíkov na príbory atď.

Košikári

Košikári – skupina šiestakov, siedmakov a ôsmakov – so svojou tetou Dankou.