Navigácia

Obsah

Základy drotárstva

Úlohou pri vytváraní základov drotárstva v tvorivej dielni je:
▪ oboznámiť deti so základnými zásadami spojenými s drotárstvom
▪ chápať význam a zmysel drotárstva práce s drôtom v bežnom živote dnes
▪ oboznámiť deti s technikami a technologickými postupmi pri práci s drôtom
▪ rozvíjať u detí zmysel pre praktickosť
▪ rozvíjať u detí estetické cítenie a vkus
▪ oboznámiť deti s požiadavkami na dodržiavanie bezpečnosti pri práci

Deti sa majú naučiť:
▪ rozpoznávať kvalitu a vhodnosť drôteného materiálu na prácu s ním
▪ základným technologickým postupom
▪ správne používať nástroje a pomôcky
▪ rozlišovať vhodnosť výberu tém na ich tvorivé spracovanie
▪ základným poznatkom z histórie tohto remesla

Malí drotári - piataci Maťko a Tomáško s tetou Finou.

Malí drotári - piataci Maťko a Tomáško s tetou Finou.

Vznik tohto vandrovného zamestnania v 18. a 19. storočí podnietili hospodársko-sociálne pomery v najchudobnejších kopaničiarskych oblastiach Slovenska. Kolískou drotárstva bolo okolie Trenčína a Kysuce, odkiaľ v 18. storočí odchádzali muži za prácou do železných hút v Čechách a Sliezsku. Tam získané vedomosti o vlastnostiach drôtu neskôr využili pri drôtovaní.

Veľkonočné skvosty z dielne začínajúcich drotárikov.

Veľkonočné skvosty z dielne začínajúcich drotárikov.

Spôsob života v drotárskych obciach poznačil rodinný život, lebo drotári prichádzali domov z vandroviek po cudzine len raz za dva-tri roky (ťažké poľnohospodárske práce vykonávali často ženy).

foto

Čo dodať?

Drotárstvo ovplyvňovalo i charakter obradov: veľa obyčajov a magických úkonov sa viazalo k odchodu drotárov do sveta a k zaručeniu úspechu vandrovky.
Koncom 19. storočia bolo na severozápadnom Slovensku viac než 150 drotárskych obcí.

Pôvodne drotári opravovali hrnčiarsky riad haftovaním – prevlečením drôtu cez dierky. Venovali sa opravám hlineného a plechového riadu, neskôr aj výrobe pascí na myši, košíkov z drôtu, rôznych doplnkov do kuchyne a bývania, výrobkom z plechu.

Aj toto je z dielne základov drotárstva.
Aj toto je z dielne základov drotárstva.