Navigácia

Obsah

Základy maľby na sklo

Úlohou pri vytváraní základov maľby na sklo v podmienkach tvorivej dielne je:
▪ oboznámiť deti so základnými zásadami spojenými s tvorivým procesom maľby na sklo
▪ oboznámiť deti s technikami a technologickými postupmi, ktoré je dôležité dodržiavať pre maľbu tohto typu
▪ rozvíjať u detí estetické cítenie a vkus
▪ oboznámiť deti s elementárnymi požiadavkami na dodržiavanie bezpečnosti pri práci so sklom

Deti sa majú naučiť:
▪ rozpoznávať kvalitu a vhodnosť skla na maľbu
▪ základným technologickým postupom pri príprave skla a farieb na maľbu
▪ správne používať nástroje a pomôcky pri tvorbe
▪ rozlišovať dekoratívne vzory, vhodnosť výberu tém na ich tvorivé spracovanie
▪ základným poznatkom z histórie tohto remesla vo všeobecnosti a na Slovensku


Pedagógovia pri oboznamovaní sa s technikou maľby na sklo počas workshopu.
Pedagógovia pri oboznamovaní sa s technikou maľby na sklo počas workshopu.

Technika maľby na sklo je veľmi stará, pochádza už z Byzancie. Uživila sa najmä tam, kde bola situovaná výroba skla. Na Slovensku sa rozšírila najmä v 18. a 19. storočí. Z bohatších kruhov časom prešla aj medzi ľud. Šikovní, umelecky nadaní jedinci maľovali najmä v zime, keď nebolo inej práce, na sklené tabule, ale aj na sklené nádoby. Ich dielka zobrazovali najčastejšie rôzne náboženské motívy. Aj preto maľované sklené tabule zdobili najmä miesta domov určené na modlitbu. Maliari však nezabudli ani na Jánošíka, ktorého aj s jeho družinou často na skle maľovali. 
Maľby na sklo staré niekoľko desiatok rokov sa však už vyznačujú svetskými motívmi, napr. aj rôznymi postavami v ľudovom odeve, v prírode, pri práci.

Maľovanie na sklo (sklenú tabuľku) znamená maľovanie “opačne”, teda zrkadlovo. Maliar nanáša farby na jednu stranu skla a divák na ňu pozerá z opačnej strany. Aj samotné nanesenie farieb nie je jednoduché – sklo môže byť mastné, je hladké... Technika si teda vyžaduje nielen maliarsku zručnosť.

V minulosti, ale aj dnes vznikajú mnohé obrázky maľované na skle tak, že maliar najprv z predlohy, ktorú si položí na alebo pod sklo, obkreslí kontúry svojho budúceho diela, tie nechá zaschnúť a zvyšok postupne domaľuje. Maľba na sklo mala podľa literárnych prameňov neprerušenú kontinuitu, predsa len však dnešní
tvorcovia sú už iní a z iného prostredia, ako neprofesionáli z ľudu v minulosti. Témy malieb sú rôzne, aj moderné, ale sú tvorcovia, ktorí sa snažia zachovať aj pôvodné motívy (kostoly, Jánošíka a jeho družinu a i.).