Navigácia

Obsah

Spôsob úhrady

1. bankovým prevodom na u.č. SK77 8180 0000 0070 0058 2882 

2. poštovou poukážkou 

 

Všeobecné pokyny 

Platba sa uhrádza mesačne vopred- najneskôr do 10. dňa v mesiaci.  Odhlásiť, resp. prihlásiť sa na stravu je možné do 8:00 ráno:

- telefonicky: 0944 787 725  /Školská jedáleň/

                         0910 776 034 /soc. oddelenie/

Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno- vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odoberalo stravu. Dotácia 1,20 bude odrátaná z platby za obed, teda rodič doplatí sumu za desiatu, obed, olovrant, prípadne iba obed.

SvCenníkojim podpisom potvrdzujem a beriem na vedomieplnú úhradu stravy podľa finančného pásma stravovacieho zariadenia, v prípade včasného neodhlásenia  stravníka zo stravy, alebo neodobratia  objednanej stravy. Dotácia na stravu sa poskytne vo výške 1,20 € , preto zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť doplatok k obedu podľa vekovej kategórie za každý odobratý obed. 

 

 

VÝDAJ STRAVY

Raňajky:      7:15- 7:45

Desiata:      9:45- 10:45

Obed:        12:00- 14:00

Olovrant:   14:45- 15:30

Večera:      17:30- 18:10 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme stravníkom, že obed v školskej jedálni sa vydáva do 14:00 hod.

Na príkaz pani riaditeľky LVS bude po 14:00 vchod do ŠJ uzavretý. Obed nebude vydaný.

Žiadame všetkých stravníkov, aby dodržiavali čas výdaja obeda.

 

Ďakujeme