Navigácia

Obsah

Zoznam pedagogických zamestnancov ZŠ
v škol. roku 2022/2023

 

 • Mgr. Dana Bednárová - riaditeľka LVS
 • Mgr. Veronika Jakabová - zástupkyňa riaditeľky

       Triedy LVS

 • Mgr. Katarína Raffáčová- triedna učiteľka -  prípravný ročník A
 • Mgr. Ivana Potocká - triedna učiteľka - prípravný ročník B 
 • Mgr. Martina Saladiová - triedna učiteľka - 1.A, asistentka učiteľky: Mgr. Marcela Knoteková
 • Mgr. Adriána Šateková Pastorová - triedna učiteľka - 2.A, asistentka učiteľky: Mgr. Silvia Sajková
 • Ing. Karolína Šofranková - triedna učiteľka - 2. - 3. A, asistentka učiteľky: Alena Fedorová
 • PaedDr. Iveta Ďulová - triedna učiteľka - 4.A, asistentka učiteľa: Dana Juhászová 

 

 • RNDr. Ružena Winklerová - triedna učiteľka 6.DC
 • Mgr. Michaela Michalcová - triedna učiteľka 6.-7.DC
 • PaedDr. Bibiana Múdra, PhD. -triedna učiteľka 8.DC
 • Mgr. Monika Kosťová - triedna učiteľka 5.-9.DC
 • Mgr. Ingrid Sándorová - učiteľka DC
 • Mgr. Ivan Repík - učiteľ DC
 • RNDr. Zuzana Nováková - učiteľka DC