Navigácia

Obsah

Zoznam pedagogických zamestnancov ZŠ
v škol. roku 2020/2021

 

 • Mgr. Dana Bednárová - riaditeľka LVS
 • Mgr. Lucia Fogarašová - zástupkyňa riaditeľky

 

 • Mgr. Katarína Raffáčová- učiteľka LVS, prípravný ročník A
 • Bc. Adriana Šateková- učiteľka LVS, prípravný ročník B 
 • Mgr. Veronika Jakabová - učiteľka LVS, triedna učiteľka 1.A- asistentka učiteľky: Zdenka Franková
 • PaedDr. Iveta Ďulová- učiteľka LVS, triedna učiteľka 2.A- asistentka učiteľky: Mgr. Silvia Sajková
 • Mgr. Pavol Ondočko- učiteľ LVS, triedny učiteľ 3.A- asitentka učiteľa: Danka Juhászová
 • PaedDr. Tibor Kočík - učiteľ LVS, triedny učiteľ 4.A- asistentka učiteľa: Mgr. Marcela Knoteková 
 • Ing. Danka Jacková - učiteľka LVS, triedna učiteľka 5-6.A
 • Mgr. Janette Žihalová - učiteľka LVS, triedna učiteľka 7-8.A
 • Mgr. Michaela Michalcová - učiteľka LVS, triedna učiteľka 7-9

 

 • PaedDr. Bibiana Múdra, PhD - učiteľka DC, triedna učiteľka 6-7.DC
 • Mgr. Ingrid Sándorová -  učiteľka DC, triedna učiteľka 7-8. DC
 • Mgr. Monika Kosťová - učiteľka DC, triedna učiteľka 8.DC
 • RNDr. Ružena Winklerová - učiteľka DC, triedna učiteľka 9.DC
 • Mgr. Ivan Repík - učiteľ DC
 • RNDr. Zuzana Nováková - učiteľka DC