Navigácia

Obsah

Zoznam pedagogických zamestnancov ZŠ
v škol. roku 2018/2019

 

 • Mgr. Dana Bednárová - riaditeľka LVS
 • Mgr. Gabriela Belková - zástupkyňa riaditeľky
 • PaedDr. Eva Brnová- učiteľka LVS
 • PaedDr. Iveta Ďulová- učiteľka LVS
 • PaedDr. Zlatica Horňáková- učiteľka LVS
 • Mgr. Veronika Jakabová - učiteľka LVS
 • Mgr. Štefánia Köverová- učiteľka LVS 
 • PaedDr. Tibor Kočík - učiteľ LVS
 • Ing. Danka Jacková - učiteľka LVS
 • Mgr. Mária Klaciková- učiteľka LVS
 • RNDr. Zuzana Nováková - učiteľka LVS 
 • PaedDr. Bibiana Múdra, PhD - učiteľka LVS
 • Mgr. Pavol Ondočko- učiteľ LVS

 

 • Mgr. Monika Kosťová -  učiteľka DC
 • Mgr. Michaela Michalcová - učiteľka DC
 • Mgr. Ivan Repík - učiteľ DC
 • RNDr. Ružena Winklerová - učiteľka DC
 • Mgr. Ingrid Sándorová -  učiteľka DC

 

 • Mgr. Zdenka Franková - asistentka učiteľky
 • Mgr. Matúš Tkáč - asistent učiteľa
 • Danka Juhászová- asistentka učiteľa
 • Mgr. Silvia Sajková- asistentka učiteľa