Navigácia

Obsah

Svetový deň vody

Svetový deň vody – 22.3. 2017 - si pripomínajú už takmer všetci a my nie sme výnimka. Žiaci 1. stupňa LVS vymysleli hneď niekoľko spôsobov. Prváci si vyrobili kvapky vody, druháci si pripili na zdravie touto vzácnou tekutinou, tretiaci a štvrtáci napísali o vode slohovú prácu.

Voda je nevyhnutnou a každodennou súčasťou všetkých ľudí. Nie je však samozrejmosťou, že jej má každý dostatok. Uvedomiť si, aké šťastie nám tečie z vodovodného kohútika....aj to bola téma rozhovoru o vode.