Navigácia

Obsah

Vianočný výchovný koncert

V stredu 9.decembra sa v našom zariadení uskutočnil výchovný koncert študentov košických konzervatórií. Pod vedením profesora Milana Červenáka vystúpili študenti konzervatória Jozefa Adamoviča a konzervatória Timonova 2 v Košiciach.
Účinkovali tri sólové violončelá, ktoré zahrali prelúdiá z prvých troch suít Johanna Sebastiana Bacha. Z oboch škôl zahrali sláčikové kvartetá suity Jozefa Podprockého a kvarteto Josepha Haydna.

Žiaci aj pedagógovia školy s veľkým záujmom počúvali a koncert na záver ocenili  potleskom. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia!