Navigácia

Obsah

Spoločne proti drogám

Typ: ostatné
Spoločne proti drogám 6/2016 - 12/2016

V Liečebno-výchovnom sanatóriu Košice-Barca realizujeme projekt protidrogovej prevencie podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s názvom ,,Spoločne proti drogám“.

Je veľmi pravdepodobné, že deti sa skôr či neskôr stretnú s drogou, nedá sa úplne vyhnúť kontaktu s ňou. Avšak je podstatné, aby boli na to pripravení a vyzbrojení technikami ako odmietnuť návrh, čeliť nátlaku skupiny a tým chrániť svoje zdravie a zároveň si udržať  sebahodnotu. Na to musia byť dostatočne sebavedomí a informovaní, aby mohli zaujať zdravý postoj. Musia poznať možnosti ako sa cítiť dobre a spokojne, ako zvládať svoje starosti a trápenia bez drogy.

Ťažkosti, kvôli ktorým prichádzajú deti do nášho zariadenia spôsobujú deťom viacero negatívnych dôsledkov v rôznych oblastiach života. Tieto deti žijú neustále pod tlakom značne náročných situácií v školskom aj rodinnom prostredí, dokonca aj pri hre s rovesníkmi. Prežili opakované neúspechy v škole, časté odmietanie rovesníkmi a nepochopenie zo strany blízkych ľudí. Z našich skúseností zisťujeme, že väčšinou konajú impulzívne bez uvažovania nad negatívnymi následkami, majú zlý odhad, často zle vyhodnocujú rôzne sociálne situácie, ťažko sa rozhodujú a organizujú. Často majú nižšie sebavedomie, sú zraniteľnejšie. Hľadajú únik od problémov a snaha zapadnúť medzi rovesníkov môže byť silnejšia ako u iných detí aj kvôli opakovaným neúspechom. Často prežívajú pocity že ich nič nebaví, nudia sa. Majú horšie komunikačné zručnosti, ktoré bránia nadväzovaniu a udržiavaniu kamarátskych vzťahov.

Projekt ,,Spoločne proti drogám“ realizujú odborní zamestnanci zariadenia – štyria psychológovia, špeciálny a liečebný pedagóg. Pri práci využívame viac stratégií – individuálnu prácu s dieťaťom, skupinovú prácu s deťmi, prácu s rodinou formou rodinných stretnutí.

Rodina zohráva kľúčovú úlohu pri posilnení odolnosti dieťaťa odmietnuť drogu, pri budovaní sebaúcty a hodnotového systému. Rodičia pomáhajú dieťaťu objasniť kto a čo je v ich živote dôležité. Dobre informovaný rodič môže formovať postoje dieťaťa a pôsobiť ako výrazný pozitívny vzor. Dôležitá je dôvera dieťaťa v rodiča, že mu môže povedať o svojich trápeniach a zážitkoch, hoci aj negatívnych.

Ambíciou projektu je zvýšiť odolnosť detí voči tlaku skupiny a naučiť ich spôsoby ako odmietnuť ponúknutú drogu, ďalej rozvíjať u nich schopnosť vytvárať zdravé priateľské vzťahy a odolávať stresu.

Raz do týždňa sa psychológovia stretávajú so skupinami detí. Hovoríme spolu o drogách,  zameriavame sa hlavne na riziká spojené s užívaním drog. Vytvorili sme pre nich kreatívne pracovné listy, v ktorých trénujú rôzne možnosti ako reagovať v situácii, keď im niekto ponúka drogu. Prostredníctvom konštrukčných a kooperatívnych hier (stavebnice, skladačky...) tiež nepriamo trénujú sociálne a komunikačné zručnosti. Pracujú vo dvojiciach, pri stavbe trénujú vhodné formy komunikácie, aby dosiahli spoločný cieľ, musia vedieť spolupracovať a dohodnúť sa. Zažívajú medzi sebou  pozitívne interakcie a tieto skúsenosti môžu prenášať aj do iných vzťahov.

praca s detmi 3_result

praca s detmi 2_resultIndividuálne stretnutia dieťaťa so psychológom sú zamerané na prácu s emóciami aj s využitím terapeutického pieskoviska s figúrkami.

praca s detmi_resultOrganizujeme sobotňajšie stretnutia s rodinami detí, v ktorých sa snažíme rodičom poskytnúť užitočné informácie ohľadom drogovej problematiky a prostredníctvom spoločných zážitkových aktivít s deťmi posilniť väzbu medzi rodičom a dieťaťom. Vytvorili sme jednoduché interakčné cvičenia, ktoré sú určené primárne pre dvojicu rodič-dieťa. Tieto aktivity by mali vytvárať priestor pre iný pohľad na rodiča zo strany jeho dieťaťa a naopak naštartovať premýšľanie rodiča o pozitívnych stránkach svojho dieťaťa. Pomáhajú zlepšiť poznanie toho druhého, povzbudzovať nádej na lepšiu spoločnú budúcnosť, umožniť kladný citový zážitok a možno pre oboch trochu neobvyklú, zaujímavú a čiastočne snáď aj zábavnú a nekonfliktnú komunikáciu.

skupinova praca rodicia a deti 58_resultspolocna aktivita_resultPre rodičov, ale aj deti, sme pripravili krátke rozprávanie na témy: ,,Prevencia v rodine“, ,,Ako rozpoznať problém“ ,,Prejavy užitia drogy“ ,,Čo môže spraviť rodič“, ,,Nelátkové závislosti“, ,,Bezpečný internet“, ,,Efektívna komunikácia“.

spolocna stavba_resultskupinova praca rodicia a deti 48_resultPri kooperatívnej hre ,,Stavba veže“ dostali rodičia a deti za úlohu postaviť z drevenej stavebnice alebo lega tri stavby. Prvú stavbu mal riadiť rodič ako ,,stavbyvedúci“ podľa vlastných predstáv a dieťa malo postupovať podľa jeho inštrukcií. V druhej časti si role vymenili, takže dieťa riadilo činnosť rodiča. V poslednej časti mali rodič s dieťaťom stavať spoločne, nikto nemal mať hlavné slovo a mali sa pokúsiť dohodnúť a spolupracovať. Cieľom bolo poukázať a sprostredkovať zážitok, že pre dosiahnutie spoločného cieľa je nevyhnutná efektívna komunikácia a vzájomná dôvera.

skupinova praca rodicia a deti 27_resultDeti spoločne s rodičmi vyrábali koláž s názvom ,,Náš veselý a zdravý výlet“.

skupinova praca rodicia a deti 9_resultskupinova praca rodicia a deti 15_resultRodinky si pre seba vyberali rôzne povzbudzujúce a motivačné výroky, ktoré uložili do spoločne vyrobenej ,,Truhlice rodinných pokladov“.

skupinova praca rodicia a deti 41_resultDeti aj rodičia si mali navzájom vyrobiť a odovzdať medailu, pomocou ktorej mohli druhého oceniť a povzbudiť.

skupinova praca rodicia a deti 53_resultNa ,,Ceste dôvery“ rodičia a deti trénovali spoluprácu aj efektívnu komunikáciu. Nebolo jednoduché ju bezpečne prejsť so zaviazanými očami a pritom nájsť ,,poklady“, ale vďaka vzájomnej dôvere a správnym inštrukciám sa to všetkým podarilo.


Vytvorené: 25. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 25. 9. 2018 11:11
Autor: Správca Webu