Navigácia

Obsah

"...Nech všetko plynie dobrovoľne, nech sa nič nedeje násilne...".J.A.Komenský

Typ: ostatné
"...Nech všetko plynie dobrovoľne, nech sa nič nedeje násilne...".J.A.Komenský 03/2010 - 08/2011
Názov projektu "...Nech všetko plynie dobrovoľne, nech sa nič nedeje násilne...".J.A.Komenský
ITMS kód projektu 26130230005
Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt
Prijímateľ: Liečebno-výchovné sanatórium
Operačný program: OP Vzdelávanie
Prioritná os: 3 Podpora vzdelávania osôb  s osobitými vzdelávacími potrebami
Opatrenie: 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
Kód výzvy: OPV-2009/3.2/01-SORO
Celkové výdavky projektu: 294 564,76 EUR
Výška NFP: 294 564,76 EUR
Trvanie projektu: 03/2010 – 08/2011 (18 mesiacov)
Umiestnenie projektu: Košický kraj
Projektový manažér: Mgr. Anna Kalavská

 


Vytvorené: 25. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 25. 9. 2018 11:22
Autor: Správca Webu