Navigácia

Obsah

IDE SA DO LESA!

Typ: ostatné
IDE SA DO LESA! 9/2019-12/2019

V Liečebno- výchovnom sanatóriu Košice- Barca realizujeme rozvojový  projekt v rámci Protidrogovej prevencie 2019 s názvom Ide sa do Lesa!

Projekt je určený deťom diagnostického centra ako súčasti Liečebno- výchovného sanatória Košice- Barca. Ide o deti s poruchami správania, poruchami učenia, prípadne inými poruchami detského vývinu.

Cieľom projektu je podpora zdravého životného štýlu, zlepšenie psychosociálnej klímy, a duševného zdravia u detí. Budovanie pozitívneho vzťahu k aktívnemu tráveniu voľného času, stimulácia emocionálneho prežívania prostredníctvom pozitívnych zážitkových aktivít. Zvýšenie ekologického povedomia, rozvoj kondičných schopností detí.

Realizácia projektu po absolvovaní výletov v Košiciach a jeho okolí, ale i na troch vybraných miestach východného Slovenska bude prebiehať v Liečebno- výchovnom sanatóriu Košice- Barca pod vedením pedagogických zamestnancov formou kvízov a tvorbou projektov na tému Najkrajšie mestá Slovenska.


Vytvorené: 6. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 17. 6. 2020 14:32
Autor: Správca Webu