Navigácia

Obsah

Liečebno-výchovné sanatórium sa nachádza v mestskej časti Košice - Barca.

Barca je z hľadiska osídľovania od praveku historicky najstaršia obec na Slovensku. Jej počiatky siahajú až do staršej doby kamennej- paleolitu. Je to vôbec prvé zistené nálezisko svojho druhu v strednej Európe.

Barca je taktiež známa náleziskom šperkov zo staršej doby bronzovej (2300- 1600 pnl).

Prvá písomná zmienka o Barci pochádza z roku 1215. Celé stáročia fungovala ako samostatná obec. Patrila k panstvu miestnych zemanov. V priebehu 16. a 17. storočia musela obec častokrát odolávať nájazdom osmanských Turkov. Došlo aj k vyplieneniu obce.

Obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom.

Počas rokov 1938 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

Po Druhej svetovej vojne obec postupne stavebne splynula s Košicami a stala sa mestskou časťou mesta.

V Barci sa nachádza aj Medzinárodné letisko KošiceSlovenské technické múzeum- Múzeum letectva Košice

V Barci sa nachádza veľa zaujímavých historických pamiatok.

Kaštieľ rodiny Zichy je postavený v renesančnom štýle a bol viackrát renovovaný. Pôvodne bol postavený v 15. storočí. Renovovaný bol v roku 1849. V roku 1899 ho prestaval známy košický staviteľ Jakab.Budova slúžila viacerým účelom. V roku 1935 tu bolo Štátne pokusné hospodárstvo, v rokoch 1936-1938 tu bola zriadená "Gazdinská škola", v roku 1938 sem umiestnili vojenské veliteľstvo, neskôr Maďarskú žandársku školu. Po oslobodení až do roku 1952 bola časť budovy využívaná na účely zriadenej stanice Zboru národnej bezpečnosti. Od 9.októbra 1955 do 18.septembra 1970 bola v budove kaštieľa Stredná poľnohospodárska technická škola, následne v týchto priestoroch bolo umiestnené Stredné poľnohospodárske účilište.V roku 2008 odkúpila budovu mestská časť a zriadila v nej miestny úrad, knižnicu, múzeum a poštu.

.

Kaštieľ rodiny Barcai sa nachádza v Barčianskom parku. Je postavený v barokovom štýle a konečnú podobu dosiahol v roku 1840. Kaštieľ používala rodina Barcai až do roku 1945.

Kostol sv. Petra a Pavla bol postavený v 14. storočí v gotickom slohu. Bol viackrát prestavaný. Je zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi. Patrí rímskokatolíckej cirkvi.

Kalvínsky kostol bol postavený v roku 1795. Tiež prešiel mnohými úpravami. Vedľa kostola je budova fary postavená v roku 1905. Kostol patrí reformovanej cirkvi.

Socha pápeža Jána Pavla II. bola slávnostne odhalená 15.júla 2006. Sochu odhalil bývalý osobný tajomník pápeža kardinál Stanislav Dziwisz. Socha je umiestnená na konečnej zastávke električky č. 4 pred vstupom do Barčianskeho parku. Je zhotovená zo žuly a lešteného nerezového plechu. Monument je vysoký 4, 72 metra.

Barčiansky park má rozlohu 7 hektárov. Vznikol na konci 17. storočia. Aj v súčasnosti patrí do kategórie chránených parkov. Nachádzajú sa v ňom chránené drevnaté a krovité rastliny.  

Pôvodne boli v parku dve jazierka. Severné jazierko boli zlikvidované kvôli výstavbe kanalizácie. Južné jazierko bolo dlho bez vody a  zarastené. Obidve jazierka boli kedysi napojené na Myslavský potok.

V roku 1998 bola ukončená rekonštrukcia južného jazierka. Boli doň nasadené ryby a vysadené lekná.

V súčasnosti žije v okolí jazierka aj veľké množstvo vodného vtáctva.

 

Kaštieľ rodiny Zichy

Kaštieľ rodiny Barcai

Kostol sv. Petra a Pavla

Kalvínsky kostol
 

Socha pápeža Jána Pavla II.

Barčiansky park s jazierkom