Navigácia

Obsah

Kontakty

Liečebno-výchovné sanatórium

Riaditeľka:

Mgr. Dana Bednárová

Tešedíkova 3

040 17 Košice-Barca

Tel. číslo: 055/685 5181

služobný mobil: 0911 703 803

e-mail: sanatorium@lvsbarca.skriaditelka@lvsbarca.skzastupkyna@lvsbarca.sk

 

Sociálna pracovníčka

Dagmar Nováková - 0910 776 034 pre DC a LVS

Mgr. Dagmar Lukáčová- 0910 776 034 pre CŠPP a prípravný ročník 

 

Diagnostické centrum - záchytné oddelenie

Mgr. Dana Bednárová - 0911 703 803

Mgr. Branislav Broz-      0903 274 026 

 

Oznamujeme Vám, že v čase od 21.12.2022 do 08.01.2023 nemôžeme prijímať deti do záchytného oddelenia z prevádzkových dôvodov. Prosíme pri zachytení dieťaťa kontaktovať najbližšie reedukačné centrum. 

Ďakujeme za porozumenie.

 

V prípade záchytu v poobedňajších a nočných hodinách a cez víkend

volaľ tieto čísla:  0950 433218

                              0950 806292

 

Špeciálny pedagóg CŠPP: Mgr. Gabriela Belková

Kontakt: služobný mobil: 0911 629 926

pevná linka/sociálna pracovníčka055 6855181

email:  cspp@lvsbarca.sk

 

Prihlasovanie a odhlasovanie detí z obedov je možné len na týchto dvoch telefónnych číslach:

Vedúca ŠJ

Jozefína Nováková   -  0944 787 725

a v nevyhnutných prípadoch:

Sociálna pracovníčka

Dagmar Nováková - 0910 776 034

Mgr. Dagmar Lukáčová- 0910 776 034

 

Internát

 

1. poschodie - 0950 433 218

2. poschodie - 0950 806 292