1 Všetky Stránka: 1 z 1
Zmenené Názov a anotácia
13.12.2011 Zmluva SPP na rok 2012.pdf
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 9.12.2011
Suma : 0 €
02.09.2011 Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP.pdf
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - registračné číslo 022/2009/3.2./OPV/D04 k projektu "...Nech všetko plynie dobrovoľne, nech sa nič nedeje násilne..."J.A.Komenský
Suma : 0 €
06.06.2011 Dodatok_c.3 k Zmluve o poskytnuti NFP.pdf
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP - registračné číslo 022/2009/3.2./OPV/D02 k projektu "...Nech všetko plynie dobrovoľne, nech sa nič nedeje násilne..."J.A.Komenský
Suma : 0 €
06.06.2011 Dodatok k zmluve o pripojení T-Com 2.pdf
Dodatok k zmluve o pripojení T-Com - telefónne služby
Suma : 0 €
06.06.2011 Dodatok k zmluve o pripojení T-Com.pdf
Dodatok k zmluve o pripojení T-Com - telefónne služby
Suma : 0 €
18.05.2011 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby.pdf
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby v súlade s § 269 ods. 2/ Obchodého zákonníka
Suma : 0 €