1 2 Všetky Stránka: 1 z 2
Zmenené Názov a anotácia
29.12.2016 darovacia zmluva - príloha.pdf
darovacia zmluva - príloha
Suma : 0 €
29.12.2016 darovacia zmluva.pdf
darovacia zmluva
Suma : 0 €
22.12.2016 zmluva o pripojení - elektrina.pdf
zmluva o pripojení - elektrina
Suma : 0 €
15.12.2016 VO okná dvere nov 2016.pdf
zmluva o dielo - okná a dverné konštrukcie
Suma : 31693 €
23.11.2016 Moja_mandátna_zmluva (1).pdf
mandátna zmluva - VO
Suma : 600 €
18.11.2016 zmluva o dielo - vchodové dvere.pdf
zmluva o dielo - vchodové dvere
Suma : 5732 €
02.09.2016 zmluva o poskytovaní stravovania.pdf
zmluva o poskytovaní stravovania
Suma : 0 €
18.07.2016 Zmluva o poskytnutí grantu.pdf
Zmluva o poskytnutí grantu
Suma : 0 €
18.07.2016 Zmluva o dielo- omietky.pdf
Zmluva o dielo - omietky
Suma : 0 €
24.06.2016 poistná zmluva - budova.pdf
poistná zmluva - budova
Suma : 0 €
18.06.2016 Zmluva predkládka.pdf
zmluva o dielo č.9/20156 - prekládka odber. el. zariadenia
Suma : 0 €
27.05.2016 zmluva o dielo - okná.pdf
zmluva o dielo č. 8/2016 - výmena okien
Suma : 0 €
09.05.2016 Dar.zml. CS.pdf
darovacia zmluva
Suma : 0 €
30.03.2016 dodatok k zmluve SPP.pdf
zmluva o dodávke plynu - maloodber 2018 - 2019
Suma : 0 €
30.03.2016 dodatok ku zmluve SPP veľkoodber.pdf
zmluva o dodávke plynu - veľkoodber na 2017
Suma : 0 €
25.01.2016 cenová ponuka čistiace a dezinfekčné pr.pdf
cenová ponuka čistiace prostriedky
Suma : 4549,48 €
25.01.2016 Čistiace - Kúpna zmluva - OLHA.pdf
zmluva OLHA - čistiace prostriedky
Suma : 4549,48 €
25.01.2016 cenová ponuka kancelárske a školské potreby.pdf
cenová ponuka kancelárske potreby
Suma : 4506 €
25.01.2016 Kúpna zmluva - OLHA - kancelárske potreby.pdf
zmluva OLHA kancelárske potreby
Suma : 4506 €
25.01.2016 cenová ponuka tonery.pdf
cenová ponuka tonery
Suma : 2768,4 €
25.01.2016 Kúpna zmluva - ABANDON.pdf
zmluva ABANDON - tonery
Suma : 2768,4 €
04.01.2016 cenová ponuka milk-agro.pdf
cenová ponuka - mlieko a mliečne výrobky.
Suma : 0 €
04.01.2016 Kúpna zmluva - Milk-Agro spol. s r.o..pdf
zmluva - mlieko a mliečne výrobky
Suma : 16463,17 €
04.01.2016 cenová ponuka golden backery.pdf
cenová ponuka - chlieb a pečivo
Suma : 0 €
04.01.2016 Kúpna zmluva - Czech-pro.pdf
kúpna zmluva - chlieb a pečivo
Suma : 21607,2 €