« Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 14 Next » All Stránka: 1 z 14
Zmenené Názov a anotácia
17.09.2018 faktúra č. 337 - mrazené potraviny.pdf
faktúra č. 337 - mrazené potraviny
Suma : 10,55 €
17.09.2018 faktúra č. 336 - vajcia a ostatné potraviny.pdf
faktúra č. 336 - vajcia a ostatné potraviny
Suma : 682,62 €
17.09.2018 faktúra č. 335 - obväzový a zdravot materiál.pdf
faktúra č. 335 - obväzový a zdravotn materiál
Suma : 216,2 €
17.09.2018 faktúra č. 334 - vstupný audit dokumentácia OOU GDPR.pdf
faktúra č. 334 - vstupný audit a dokumentácia OOU GDPR
Suma : 360 €
17.09.2018 faktúra č. 333 - telefón mobil.pdf
faktúra č. 333 - telefón mobil
Suma : 17,18 €
17.09.2018 faktúra č. 332 - triedne knihy pre nultý ročník.pdf
faktúra č. 332 - triedne knihy
Suma : 30,61 €
17.09.2018 faktúra č. 331 - obrusovina do ŠJ.pdf
faktúra č. 331 - obrusovina do ŠJ
Suma : 119,52 €
17.09.2018 faktúra č. 330 - telefón mobil.pdf
faktúra č. 330 - telefón mobil
Suma : 40,98 €
17.09.2018 faktúra č. 329 - odborná literatúra.pdf
faktúra č. 329 - odborná literatúra
Suma : 46,45 €
17.09.2018 faktúra č. 328 - školské potreba ZŠ.pdf
faktúra č. 328 - školské potreby pre ZŠ
Suma : 485,1 €
17.09.2018 faktúra č. 327 - metly pre ŠJ.pdf
faktúra č. 327 - metly pre ŠJ
Suma : 17,18 €
17.09.2018 faktúra č. 326 - školské potreby ZŠ.pdf
faktúra č. 326 - školské potreby
Suma : 171,12 €
17.09.2018 faktúra č. 325 - školské potreby VMV.pdf
faktúra č. 325 - školské potreby pre VMV
Suma : 1039,46 €
17.09.2018 faktúra č. 324 - školské potreby.pdf
faktúra č. 324 - školské potreby
Suma : 36,72 €
17.09.2018 faktúra č. 323 - kancelárske potreby.pdf
faktúra č. 323 - kancelárske potreby
Suma : 142,56 €
17.09.2018 faktúra č. 322 - separovaný zber odpadov.pdf
faktúra č. 322 - separovaný zber odpadov
Suma : 25,92 €
17.09.2018 faktúra č. 321 - telefón pevná sieť.pdf
faktúra č. 321 - telefón pevná sieť
Suma : 75,11 €
07.09.2018 faktúra č. 608 - dobropis elektrina.pdf
faktúra č. 608 - dobropis elektrina
Suma : 618,77 €
07.09.2018 faktúra č. 320 - virtuálna knižnica.pdf
faktúra č. 320 - virtuálna knižnica
Suma : 6,64 €
07.09.2018 faktúra č. 319 - stravné lístky.pdf
faktúra č. 319 - stravné lístky
Suma : 1807,2 €
07.09.2018 faktúra č. 318 - telefón internet.pdf
faktúra č. 318 - telefón internet
Suma : 2,35 €
07.09.2018 faktúra č. 317 - letné vzdelávacie sústredenie.pdf
faktúra č. 317 - letné vzdelávacie sústredenie
Suma : 222 €
07.09.2018 faktúra č. 316 - veľkoplyn.pdf
faktúra č. 316 - veľkoplyn
Suma : 2178 €
07.09.2018 faktúra č. 315 - oprava nefunkčných svietidiel.pdf
faktúra č. 315 - oprava nefunkčných svietidiel
Suma : 496,07 €
07.09.2018 faktúra č. 314 - revízia bleskozvodov.pdf
faktúra č. 314 - revízia bleskozvodov
Suma : 451,2 €