1 2 3 4 5 6 7 Všetky Stránka: 6 z 7
Zmenené Názov a anotácia
15.04.2016 objednávka č. 27 - umývací prostriedok do umývačky a tablety do konvektomatu.pdf
objednávka č. 27 - umývací prostriedok a tablety do konvektomatu
Suma : 0 €
15.04.2016 objednávka č. 26 - oprava úmývačky riadu.pdf
objednávka č. 26 - oprava umývačka riadu
Suma : 0 €
15.04.2016 objednávka č. 25 - školské potreby.pdf
objednávka č. 25 - školské potreby
Suma : 0 €
08.04.2016 objednávka č. 24 - didaktické pomôcky.pdf
objednávka č. 24 - didaktické pomôcky
Suma : 0 €
08.04.2016 objednávka č. 23 - didaktické pomôcky.pdf
objednávka č. 23 - didaktické pomôcky
Suma : 0 €
01.04.2016 objednávka č. 22 - stravné lístky.pdf
objednávka č. 22 - stravné lístky
Suma : 0 €
01.04.2016 objednávka č. 21 - deratizácia a dezinsekcia LVS.pdf
objednávka č. 21 - deratizácia a dezinsekcia LVS
Suma : 0 €
22.03.2016 objednávka č. 20 - darčekové poukážky.tif
objednávka č. 20 - darčekové poukážky
Suma : 0 €
22.03.2016 objednávka č. 19 - odborná prehliadka plynového zariadenia.pdf
objednávka č. 19 - odborná prehliadka plynového zariadenia
Suma : 0 €
22.03.2016 objednávka č. 18 - koberec do sprchy.pdf
objednávka č. 18 - koberec do sprchy
Suma : 0 €
11.03.2016 objednávka č. 17 - zámok, vešiak a iný materiál do údržby.pdf
objednávka č. 17 - zámok vložkový, materiál do údržby
Suma : 0 €
11.03.2016 objednávka č. 16 - pracovné odevy, obuv.pdf
objednávka č. 16 - pracovné ochranné odevy a obuv
Suma : 0 €
08.03.2016 objednávka č. 15 - mikrofónna súprava.pdf
objednávka č. 15 - mikrofónna súprava
Suma : 0 €
08.03.2016 objednávka č. 14 - kontrola komínov a dymovodov.pdf
objednávka č. 14 - kontrola komínov
Suma : 0 €
08.03.2016 objednávka č. 13 - kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov.pdf
objednávka č. 13 - kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
Suma : 0 €
19.02.2016 objednávka č. 12 - výroba pečiatky ZFO.pdf
objednávka č. 12 - výroba pečiatky ZFK
Suma : 0 €
19.02.2016 objednávka č. 11 - vysprávky vonkajšieho ostenia.pdf
objednávka č. 11 - vysprávky vonkajšieho ostenia
Suma : 0 €
19.02.2016 objednávka č. 10 - projektová dokumentácia a úprava odberného el. zar..pdf
objednávka č. 10 - projektová dokumentácia na úpravu odberného elektrického zariadenia
Suma : 0 €
19.02.2016 objednávka č. 9 - kalibrácia detektoru oxidu uhoľnatého a metánu v kotolni.pdf
objednávka č. 9 - kalibrácia detektoru oxidu uhoľnatého a metánu v kotolni
Suma : 0 €
11.02.2016 objednávka č. 8 - kancelárske potreby.pdf
objednávka č. 8 - kancelárske potreby
Suma : 0 €
11.02.2016 objednávka č. 7 - čistiace prostriedky.pdf
objednávka č. 7 - čistiace prostriedky
Suma : 0 €
11.02.2016 objednávka č. 6 - tonery.pdf
objednávka č. 6 - tonery
Suma : 0 €
11.02.2016 objednávka č. 5 - tlač poštových poukážok.pdf
objednávka č. 5 - tlač poštových poukážok
Suma : 0 €
28.01.2016 objednávka č. 4 - umývací prostriedok do umývačky.pdf
objednávka č. 4 - umývací prostriedok
Suma : 0 €
28.01.2016 objednávka č. 3 - úradné meranie spotreby paliva služ. motor. vozidla.pdf
objednávka č. 3 - úradné meranie spotreby paliva
Suma : 0 €