Navigácia

Obsah

Personálne obsadenie a kontakty CŠPP

Kontakt: služobný mobil: 0911 629 926

pevná linka/sociálna pracovníčka: 055 68 55 181

 

Špeciálny pedagóg - psychopéd: Mgr. Alena Slavíková /0904 522 817/

Psychologička - PhDr. Katarína Žitvová Panigajová 

Logopéd: Mgr. Dagmar Vagaská /0907 638 762/

Sociálny pracovník: Mgr. Dagmar Lukáčová